";

Branddetectie  Branddetectie  

 
Branddetectie

“Perfection in detection”

VSK electronics is al 30 jaar een toonaangevend bedrijf op gebied van automatische branddetectie voor beveiliging van personen, goederen en gebouwen. Wij beschikken over de nodige competentie om u  te helpen van ontwerp tot oplevering van  “Uw beveiligingsplan”. Wij staan U bij vanaf de inplanting van de detectoren tot de assistentie bij keuring volgens de huidige NBN S21-100 normering.

Als installateur beschikt VSK electronics over de nodige BOSEC certificering, VCA-attest en ISO9001:2008 certificaat, wat ons toelaat een optimale kwaliteit van diensten te leveren.

 

Onze producten :

   

Analoog adresseerbare centrale FALCONnet

* Onze analoog adresseerbare centrale wordt geïnstalleerd in een modulair concept. De bedienpanelen beschikken over een groot  touchscreen terwijl de centrales gesloten kasten zijn die beschikken over een eigen noodvoeding en een mainboard voor aansluiting van 4 lussen. Voor grote systemen worden meerdere centrales  in een redundante loop aangesloten om een optimale bedrijfszekerheid te bekomen.

Branddetectie - Falconnet

Branddetectie - Falconnet Bedieningspaneel
FALCONnet Bedienpaneel met groot touchscreen

* Wij maken gebruik van de HOCHIKI detectoren

 • ALG-EN optische rookmelder die beschikt over een gepatenteerde ‘flat response technologie’ die voor ieder type vuurhaard een snelle detectie verzekert.
 • ACB-E thermische detectector die zowel thermomaximaal als thermovelocimetrisch reageert ter gelijkertijd.
 • ACA-E multicriteriadetector die beschikt over een optisch en thermisch element voor detectie in verschillende modi.
 • SPC-ET infrarood beamdetector
 • HCP-E manuele melder
 • CHQ-DIM inputmodule voor inlezen van 2 spanningsloze contacten
 • CHQ-DRC outputmodule voor sturing van 2 relaiscontacten
 • Diverse zonemodules, adresseerbare sirenes, adresseerbare flitslichten

* Alle detectoren worden op een universele sokkel geplaatst die indien nodig kan uitgerust worden met ingebouwde kortsluitisolator. 


Lineaire rookdetector met meerdere zenders : OSID

De lineaire rookdetector detecteert rook door het meten van de vermindering van de lichtintensiteit van twee golflengtes van licht dat geprojecteerd wordt vanuit één of meer locaties binnen het te beveiligeng gebied.
De lineaire rookdetector  (zender) maakt hierbij gebruik van dubbele technologie, namelijk twee stralen met verschillende golflengte UV en IR. Door het gebruik van de verschillende golflengtes is een uiterst nauwkeurige detectie mogelijk die rook, stof, voorwerpen, enz. kan onderscheiden waardoor geen valse alarmen mogelijk zijn.
Het concept van deze lineaire detectie is gebaseerd op 1 ontvanger met CMOS beeldsensor en 1 tot 7 zenders met dual beam technologie. Dez oplossing is uitermate geschikt voor branddetectie in grote en grillige ruimtes zoals atrium, expohallen, stations, tunnels, kerken, musea, industriehallen, enz;

Voordelen van deze lineaire detectie zijn :

 • Zeer snelle en betrouwbare detectie door dubbele beam technologie (IRen UV)
 • Storingsongevoelig : In tegenstelling tot de klassieke beam technologie is deze detector immuum voor vibratie, beweging van gebouw, stof, stoom, mist en andere objecten
 • Eenvoudig concept, eenvoudige installatie en lage onderhoudskost
 • Revolutionaire 3D-technologie met detectectieveld tot  80° horizontaal, 48° verticaal en detectieafstand tot 150 meter.
   Detectie door middel van aspiratie : VESDA & ICAM
* Deze detector maakt gebruik van een specifiek ontworpen PVC buizennet om lucht aan te zuigen. Door middel van een hoogwaardige lasertechniek wordt deze lucht ontleed waarbij de aanwezige rookdeeltjes gemeten en geteld worden. Deze techniek laat ons toe om brand in een heel vroeg stadium te detecteren. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn: clean rooms, hoge open ruimtes, computerzalen, magazijnen, koelcellen, elektrische schakelkasten,...

Voor gasdetectie maken wij gebruik van specifieke gasdetectoren die aangesloten worden  op het VESDA buizennet. Zie VESDA ECO.
Voor blussing hebben wij een bluscentrale die volgens de normen wordt aangesloten op de branddetectiecentrale. Deze bluscentrale stuurt dan de blusinstallatie die gebruikt maakt van een inert gas Novec 1230.

Onze oplossing heeft bij blussing vele voordelen :

 • Geen thermische shock op de elektronische componenten
 • Het gas neemt een beperkt volume in (geen grote opslag nodig)
 • Een druk van 30 bar, lichter en goedkopere oplossing dan de hogedrukinstallaties 


Centraal alarmbeheer M3000
Indien gewenst kan het branddetectiesysteem gekoppeld worden op ons beheersplatform M3000 voor alarmverwerking  via onder andere grafische plannen. Deze PC software werkt in een Server-Client toepassing en biedt de gebruiker een overzichtelijke alarmverwerking bij grotere installaties en multisite toepassingen.

Voor het onderhoud van de branddetectie-installatie hebben wij verschillende oplossingen van jaarlijkse preventief onderhoud volgens S21-100 tot volledige omnium contracten.

Alle materialen zijn EN54 gekeurd.