";

De wet rond camerabewakingWaarover gaat deze wet ?
De CAMERAWET van 21 maart 2007 regelt de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Een bewakingscamera is een vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast (in de zin van art. 135 van de gemeentewet) te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de orde te handhaven.


Richtlijnen

Als een bewakingscamera geplaatst wordt moet hiervan steeds een aangifte gedaan worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) en moet er een pictogram geplaatst worden dat aangeeft dat er camerabewaking is.

Voor de regelgeving wordt een onderscheid gemaakt volgens de plaats waar de bewakingscamera’s dienen opgesteld te worden. nl. een niet besloten plaats, een voor het publiek toegankelijke besloten plaats of een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats.

Een niet besloten plaats is een plaats die vrij toegankelijk is voor het publiek en die niet afgebakend is door een omsluiting .
Voorbeelden van een niet besloten plaats zijn een openbare weg, een marktplaats, een parkeerplaats, …

Een voor het publiek toegankelijke besloten plaats is een plaats die vrij toegankelijk is voor het publiek, die afgebakend is door een omsluiting en waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt. De omsluiting hierbij is minstens een visuele afbakening zoals boordstenen, lijnen, een bordje “privaat eigendom” , …
Voorbeelden hiervan zijn een handelszaak, een shoppingcentrum, een loketzaal van een bank, een bioscopen, een toegangsruimte tot een kantoorgebouw, een kabinet en wachtplaat van een dokter.

Een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats is een besloten gebouw of plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers en waar geen diensten worden aangeboden.
Voorbeelden zijn een fabriek (inclusief de oprit, de parking), een kantoorgebouw waar geen diensten worden aangeboden (inclusief de voortuin, de inkomhal), een private woning.


Aangifteplicht
Wanneer een bewakingscamera wordt geplaatst dient men hiervan aangifte te doen bij de Comissie van de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. 
Nog vóór dat een bewakingscamera geplaatst wordt in een niet besloten plaats dient hiervoor eerst toestemming gevraagd te worden aan de betrokken gemeenteraad. Het positief advies hierover dient  vermeld te worden in de aangifte.

De aangifte kan online gebeuren via de rubriek thematische aangifte.


Pictogram
Aan de toegang van de (besloten/besloten) plaats waar de camerabewaking plaatsvindt dient een pictogram geplaatst te worden . Het model en de grootte van dit pictogram werd vastgelegd door het Koninklijk besluit van 2 juli 2008.